• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905325219384
  • https://www.instagram.com/betis_ilaclama25

Sivri Sinek Larva İlaçlaması

ENTEGRE SİVRİSİNEK KONTROLÜ
Fimamız BETİS GENEL İLAÇLAMA Doğu Anadolu' da il ve ilçe belediyelerinde Sivri Sinek, Larva ve Kara Sinek mücadelesinde belediyeleri özelleştiren tek firma olma gururunu taşımaktadır.

LARVA MÜCADELESİ
-Mekanik
-Biyolojik
-Kimyasal yöntemlerle yapılır.
 
LARVA MÜCADELESİ NE ZAMAN YAPILIR?
~ 12 ay süre ile 3 ana bölümde yapılır,
~ İlkbahar kontrol çalışmaları,
~ Kış kontrol çalışmaları,
~ Yaz kontrol çalışmaları,
 
KIŞ KONTROL ÇALIŞMALARI:
-Kasım-Mart ayları arasında yapılır,
-Sivrisinekler türe ve iklime bağlı olarak kışı ergin veya larva olarak geçirirler.
-Uygulamalar:Ergin sivrisineklerin barındığı ahırlar,bina bodrumları,kuyular ve foseptikler,yeni inşaatlar, terk edilmiş binalar,ağaç kovukları,umumi tuvaletler, mağara lar, çalılık ve fundalıklar, kanallar, çatılar v.b.yerlerde,

-Larvaların barındığı foseptikler,kanallar,sulama tank ve havuzları,eski otomobil lastikleri, kullanılmayan su depoları,apartman altı su birikintileri, balkonlarda kullanılmayan su bidonları ve saksılar,yeni inşaatlarda bulunan kaplar,kullanılmayan kuyu ve sarnıçlarda yapılır.

ENTEGRE KONTROL ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANIR

 ERGİNE KARŞI

~ Direnç gelişmemiş,rezidüel ve ani etkili ilaçlar tesbit edilir,

~ 30 günde bir barınma yerleri ilaçlanır

    REZİDÜEL UYGULAMALAR:

~ Hedef zaralının ilaçlanmış yüzeyler üstünde dinlenirken veya gezinirken antenleri,ayakları ve kanatları vasıtası ile öldürücü dozda insektisite maruz kalıp ölmeleri prensibine dayanır.

~ m2’ye 40 ml.seyrelti uygulanmalı,

~ Seyreltici içerisinde temas sonucu haşereyi öldürecek dozda insektisit mevcut olmalı,

~ İnsektisitin uzun süre kalıcılık etkisi olmalı(60-90 gün)

~ İnsektisitin uygulayıcılara hedef dışı organizmalara toksik ve iritan etkisi olmamalı,

~ İnsektisit kokusuz olmalı,leke bırakmamalı,

~ Hedef haşereye iritan etki yapmamalı,

~ Bu özelliklere uygun olan insektisitler basınçlı pulverizatörlerle duvara 45 cm. mesafeden duvara  70-80 cm.bant oluşturacak şekilde uygulanmalıdır

KAPALI ALAN ANİ ETKİLİ İLAÇLAMA

~ Kapalı ortamda mevcut bulunan uçan,dinlenen,yürüyen haşerenin öldürülmesi için gerekli olan dozda insektisiti 5-25 mikron büyüklüğünde zerreciklerle yüklü olarak özel cihazlarla kapalı alana püskürtme esasına dayanır.

~ El tipi ulv ve sisleme cihazları ile yapılır,

~ İlaçlama alanı boş olmalıdır,

~ 1000m3’e 2 litre ‘den fazla karışım uygulanmaz,

~ Kanal ve logarlar aynı yöntemle ilaçlanır

LARVALARA KARŞI

~ Uzun süre rezidüel etkisi olan,dirençli olmayan larva ilaçları tesbit edilir.

~ 30 gün aralıklarla barınma yerlerine uygulama yapılır

İLKBAHAR KONTROL ÇALIŞMALARI

Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan çalışmaları kapsar

LARVA KONTROL

~ İLKBAHARDA MEKANİK MÜCADELE İLE BAŞLANIR;

-Kış döneminde tesbit edilen barınma yerleri ilkbaharda üreme yerlerine dönüşür,

-Bu yerler boşaltılmalı,kapakları iyi kapatılmalıdır,

-Kanallara akıntı verilmeli,çukurlar doldurulmalı,otlanma engellenmelidir

İLAÇLI MÜCADELE;

-Larva üreme alanlarının yüzeyine yapılan larvaların tamamen yok edilmesine yönelik çalışmalardır,

-Hedef larvanın dirençli olmadığı,sadece hedef larvalara karşı toksik etkili diğer biyolojik türler için sıfır yada çok düşük toksik etkili çok çabuk öldürme etkisi olan larvasitler tercih edilmeli,tercihen biyolojik larvasitler kullanılmalıdır,

~ LARVASİT UYGULAMALARI;İlaç çıkış debisi ve püskürtme mesafesi bant genişliği bilinen ve denetlenebilen motorlu veya mekanik pulverizatörlerle

-Yürüyüş doğrultusunda veya

-Alan uygulaması şeklinde birkaç kuşağın üst üste bindirilmesi ile yapılır.

-Uygulamalar her 15 günde bir tekrarlanır

YAZ KONTROL ÇALIŞMALARI;

Larva Biyolojik evrimine uygun olarak üreme alanlarına 7-10 gün aralıklarla tercihen biyolojik menşeyli ilaçlarla uygulama yapılır

ERGİN MÜCADELESİ

AÇIK ALAN ULV VE SİSLEME UYGULAMALARI

~ Uçan ve dinlenen haşerelere yönelik uygulamalardır,

~ Hedef haşere ile temas edecek boyuttaki ilaç damlacıklarından oluşan bir  bulutun ilaçlama yapılan alandaki havayı kaplaması prensibine dayalı olarak yapılır,

~ Uygulama yapılan alanda ergin uçan veya dinlenen haşere mevcut olmalı,

~ Hedef haşere insektisite dirençli olmamalı,

~ İnsektisit iritan veya tahriş edici olmamalı,

~ Her damlacık temas esnasında vektörü öldürecek miktarda etkili madde taşımalı,

~ Hedef haşereye uygun boyutta damlacık büyüklüğü seçilmeli,

~ İstenilen damlacık büyüklüğünü üretebilen cihaz seçimi;

   Yapılan araştırmalarda;

-Uçkuna yönelik en ideal damlacık boyu 5-20 mikron,

-Dinlenen haşereye yönelik damlacık boyutu 5-100 mikron,

-Larvaya yönelik damlacık boyutu 50-200 mikron olarak tesbit edilmiştir.

~ Uçkun mücadelesinde damlacıklar hedef haşerelerle temas edecek derecede buharlaşmadan havada asılı kalabilmeli, bu amaçla EW formülasyonlu (su bazlı) insektisitler tercih edilmeli.

-EC formülasyonlu insektisit kullanılacaksa ilaç kerosenle seyreltilmelidir.

~ İlaçlama sırasında çevre koşullarının uygun olması;

-Rüzgar hızının 0,3-1,5 m/sn ‘den fazla veya düşük olmaması,

-Havanın yağışlı olmaması,

-Yer sıcaklığının hava sıcaklığından daha düşük olması,

-İlaçlama gün batımından gün doğumuna kadar olan saatlerde yapılmalıdır.

~ İlaçlama yapılan alanın olabildiğince ilaçla kaplanmasının temin edilmesi için;

-Araçüstü ULV uygulamalarında 0,5 lt/ha.

-Araçüstü sisleme uygulamalarında 2 - 5 lt/ha.

-Spreyleme ve larvasit uygulamalarında 100 lt/ha.ilaç uygulanmalıdır

YÜZEY ALAN UYGULAMALARI

 ~ Açık alanda dinlenen ergin sivrisinek,ergin karasinek ve karasinek larvalarını öldürecek insektisit dozu ile yüklü 50-200 mikron çapındaki damlacıkların hedeflenen yüzeylere püskürtülmesi esasına dayanır,

~ Uygulama sırasında m2’ye 10-40 ml. Karışım püskürtülmeli,ilaçlanan yüzeyde ve çevrede hedef dışı canlı bulunmamalı,

~ Uygulama karasineğin harekette olduğu sabah kuşluk saatinde yapılmalıdır

KONTROL ÇALIŞMALARININ SONUŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

~ Tüm barınma ve üreme alanları önceden tespit edilmiş ve bir haritada kayıt edilmiş olmalıdır,

~ Yapılan uygulama periyotları harita üzerinde işaretlenmelidir,

~ Herhangi bir zaman içerisinde üreme yerlerinde yapılan kontrolde 3-4 devre larva bulunmamalıdır

Hizmet Talep Formu

 
 
 
 
 
 
DEZENFEKSİYON HİZMETİ